Όροι & Προϋποθέσεις

Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κεφαλονιά

Όροι & Προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου από τη Via Venetia

Η ελάχιστη ηλικία οδηγού, είναι τα 21 χρόνια για τις κατηγορίες Α, Β, C, με τρία χρόνια δίπλωμα. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, η ελάχιστη ηλικία οδηγού είναι τα 25 χρόνια, με τρία χρόνια δίπλωμα.

Η ανώτατη ηλικία οδηγού για ενοικίαση αυτοκινήτου, είναι τα 72 έτη.

Απαιτούνται:

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο. Για κατόχους αδειών από χώρες εκτός Ε.Ε., απαιτείται εκτός από το Δίπλωμα της χώρας τους, η επίδειξη Διεθνούς Άδειας Οδήγησης εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα δεν επιδειχθούν κατά την σύναψη του συμβολαίου ενοικίασης, η ενοικίαση δεν καθίσταται εφικτή.
 • Για κράτηση στο γραφείο, είναι 1 ημέρα.
 • Για κράτηση μέσω e-mail ή τηλεφώνου, είναι 3 ημέρες.

Κάθε ώρα καθυστέρησης επιστροφής του αυτοκινήτου, επιβαρύνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής. Καθυστέρηση πλέον των τριών ωρών, επιβαρύνεται με την τιμή μίας ημέρας.

Ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το όχημα με τουλάχιστον την ίδια ποσότητα καυσίμων με αυτήν που υπήρχε στο αυτοκίνητο την ημέρα που το πήρε, διαφορετικά θα χρεωθεί με την διαφορά για τα καύσιμα που λείπουν.

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με περισσότερο καύσιμο από αυτό που υπήρχε στο ρεζερβουάρ, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.

Πρόστιμα καθώς και κλήσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο της μίσθωσης, από παραβίαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., αφορούν και καθιστούν υπεύθυνο τον ενοικιαστή.

Τα έξοδα διαχείρισης παραβάσεων από το γραφείο μας, είναι 20 ευρώ.

Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται με το ισχύον ημερήσιο κόστος ενοικίασης μέχρι την ημέρα παραλαβής των πινακίδων.

Στις τιμές ενοικίασης, περιλαμβάνονται καλύψεις βασικού πακέτου ασφάλισης C.D.W. (Collision Damage Waiver).

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σωματικές βλάβες τρίτων: 1.220.000 ευρώ ανά θύμα
 • Υλικές Ζημιές τρίτων: 1.220.000 ευρώ ανά ατύχημα
 • Κάλυψη Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο όχημα: 30.000 ευρώ
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Προσωπικό ατύχημα: 12.000 ευρώ
 • Νομική προστασία: 15.000 ευρώ
 • Οδική βοήθεια 24/7
 • Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς.

Ο ενοικιαστής μειώνει την ευθύνη συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου στο ποσό των 600 ευρώ για τις κατηγορίες A, B1, B2, C, και στο ποσό των 800 ευρώ για την κατηγορία D1, D2, εφόσον αποδεχθεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας.

Ο ενοικιαστής μειώνει την ευθύνη συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου στο ποσό των 600 ευρώ για τις κατηγορίες A, B1, B2, C, και στο ποσό των 800 ευρώ για την κατηγορία D1, D2, εφόσον αποδεχθεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας.

Για ζημιά ή κλοπή ή φωτιά, από αμέλεια του ενοικιαστή στο αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, όπως αυτό προκύπτει, κατά την χρονική στιγμή του ατυχήματος ή της κλοπής.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί, μπορεί να αποκτήσει αναβαθμισμένο πακέτο ασφάλισης F.D.W.(Full Damage Waiver), με μικρή επιπλέον χρέωση.

Συγκεκριμένα, ο ενοικιαστής καθιστά την ευθύνη συμμετοχής του μηδενική, σε οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου, για τις κατηγορίες A, B1, B2, C και D1, D2, εφόσον αποδεχθεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει επιπλέον του C.D.W, το ποσό των 9 ευρώ για τις κατηγορίες A, B1, B2, C και το ποσό των 13 ευρώ για την κατηγορία D1, D2 ημερησίως.

Προσοχή

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρεία.

Τέτοιες είναι:

Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς, στα λάστιχα, στα μαρσπιέ των θυρών, στους καθρέπτες, στα φώτα, στα τζάμια, στο παρμπρίζ, στην οροφή, στην κεραία, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, στο ηχοσύστημα και απώλεια ή ζημιά στο καπάκι του καυσίμου.

Ο πρώτος επιπλέον οδηγός είναι δωρεάν. Από τον τρίτο οδηγό και πάνω, η χρέωση είναι 3 € ημερησίως, για τον κάθε οδηγό.

Τα παιδικά καθίσματα (Baby seats), καθώς και τα παιδικά καθίσματα ανύψωσης (Booster seats), εφόσον ζητηθούν, παρέχονται και τοποθετούνται με ευθύνη του πελάτη.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος του αυτοκινήτου εκτός του νησιού Κεφαλλoνιάς.

Η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του αυτοκινήτου, γίνεται μόνο στο γραφείο μας.

Παρέχεται δωρεάν μεταφορά από και προς το γραφείο μας, σε ακτίνα 10 χλμ.

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου από την εταιρεία στον πελάτη, το αυτοκίνητο ελέγχεται μαζί με τον πελάτη για προγενέστερες ζημιές. Του παραδίδεται το service book και τα έντυπα του συμβολαίου και ελέγχου, τα οποία οφείλει να υπογράψει.

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου από τον πελάτη στην εταιρεία, ελέγχεται πλήρως το αυτοκίνητο για τυχόν μηχανικές, εξωτερικές ή εσωτερικές ζημιές, και εάν υπάρχουν, επιβαρύνεται ανάλογα ο πελάτης, για όποιες εξ’ αυτών δεν καλύπτει η ασφάλεια.

Όλες οι κρατήσεις γίνονται με βάση την κατηγορία του αυτοκινήτου και όχι βάση συγκεκριμένου μοντέλου.

Οι κρατήσεις μέσω e-mail ή τηλεφώνου, γίνονται με προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού της ενοικίασης και με γραπτή βεβαίωση της κράτησης μέχρι:

 • 15 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα ενοικίασης για την high season
 • 10 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα ενοικίασης για την middle season
 • 5 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα ενοικίασης για την low seasom

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης μίας κράτησης σύμφωνα με τα παραπάνω χρονικά όρια ανά περίοδο, η κράτηση αυτόματα ακυρώνεται και η προκαταβολή παρακρατείται.

Σε περίπτωση ακύρωσης μίας κράτησης πριν τα παραπάνω χρονικά όρια ανά περίοδο, η προκαταβολή επιστρέφεται. Με την πάροδο των παραπάνω χρονικών ορίων, η προκαταβολή παρακρατείται.

Με την μη εμφάνιση του πελάτη στο προκαθορισμένο ραντεβού και με την πάροδο μισής ώρας, χωρίς ενημέρωση του γραφείου, η κράτηση αυτόματα ακυρώνεται και η προκαταβολή παρακρατείται.

Κάθε κράτηση επιτρέπεται να τροποποιηθεί μέχρι 2 φορές, βεβαίως βάση των δεδομένων που ισχύουν την στιγμή της τροποποίησης, όπως τιμές, διαθεσιμότητα αυτοκινήτων κλπ.

Η κράτηση ολοκληρώνεται με την εξόφληση όλου του ποσού την πρώτη ημέρα ενοικίασης.

Για επιμήκυνση του χρόνου ενοικίασης, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση του γραφείου, το λιγότερο 12 ώρες πριν την λήξη του αρχικού χρόνου ενοικίασης. Υπάρχει ενδεχόμενο αντικατάστασης με άλλο αυτοκίνητο της ίδιας ή μικρότερης κατηγορίας, καθώς επίσης και νέο συμβόλαιο για την αλλαγή στον χρόνο ενοικίασης.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του αυτοκινήτου, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Οι πληρωμές για κρατήσεις μέσω e-mail ή τηλεφώνου γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης, με πιστωτική κάρτα ,ή χρεωστική κάρτα (VISA, MASTERCARD).

Οι πληρωμές για κρατήσεις στο γραφείο, γίνονται με μετρητά σε ευρώ, με πιστωτική κάρτα, ή χρεωστική κάρτα (VISA, MASTERCARD).

Η δέσμευση του ποσού εγγύησης γίνεται μόνο με πιστωτική κάρτα ή μετρητά.

 • Η επικίνδυνη οδήγηση
 • Η οδήγηση σε απαγορευμένες περιοχές και δρόμους
 • Η χρήση του αυτοκινήτου εάν είναι κατεστραμμένο ή μη ασφαλές
 • Οι επισκευές σε συνεργεία πέραν των συνεργαζόμενων με το γραφείο μας
 • Η χρήση του αυτοκινήτου για παντός τύπου ρυμούλκηση
 • Η χρήση του αυτοκινήτου ως ταξί, ή, για μεταφορά αγαθών
 • Η χρήση του αυτοκινήτου σε παράνομες δραστηριότητες, όπως κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κλπ.
 • Η υπενοικίαση
 • Η μεταφορά παραπάνω επιβατών από αυτούς που ορίζει το συμβόλαιο ενοικίασης
 • Η μεταφορά εύφλεκτων υλών
 • Η χρήση άλλου καυσίμου, από αυτό που ορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου
 • Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ή ναρκωτικών
 • Κάπνισμα εντός του αυτοκινήτου

Όποιο κόστος προκύπτει από την μη τήρηση των παραπάνω όρων, επιβαρύνει τον πελάτη.

Σε περίπτωση σκληρής βρωμιάς (λεκέδες, άμμος, τρίχες, κλπ.),όπου θα χρειαστεί βιολογικό καθαρισμό, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με χρέωση 100 ευρώ.

Σε περίπτωση καψίματος ή άλλης φθοράς, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με χρέωση ανάλογη της ζημιάς.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των κλειδιών, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με χρέωση 100 ευρώ.

Σε περίπτωση βλάβης , επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε αμέσως την Αστυνομία και μετά εμάς στα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει.

Το γραφείο λειτουργεί από τις 08.30 έως τις 21.30.

Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε μαζί μας όλο το 24ωρο στα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την κάρτα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών του “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS 1.2 με 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών έως ότου αυτές φτάσουν στον παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Οι παραπάνω όροι και τιμές μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς προειδοποίηση.